Softvér na čítanie

https://www.terraproxx.com/sk/program-citania/
<< Softvér na prevod textu na reč | Bralnik TTS >>
Softvér na čítanie
Snímka obrazovky: Softvér na čítanie
Imprint | Privacy